Atelierul de tradiţii se deschide la Centrul de Resurse pentru Tineret

Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” lanseazǎ o nouǎ provocare în cadrul proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”: Ştim cine suntem? Ne cunoaştem rǎdǎcinile? Ne cunoaştem tradiţa? Dacǎ ne înstrǎinǎm de valorile strǎbunilor ce se transmit, conform tradiţiei, din generaţie în  generaţie, ce şi cum vom face ca sǎ ne exprimǎm identitatea noastrǎ de români autentici la noi acasǎ şi pretutindeni în lume?

Dacǎ îţi pasǎ cǎ se rup aceste legǎturi cu tradiţia strǎbunilor noştri, care reprezintǎ cartea noastrǎ de identitate, şi vrei sǎ îţi aduci contribuţia la reînvierea tradiţiei în comunitate, Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” îţi  oferǎ cadrul şi suportul pentru a descoperi cum şi tu ştii şi poţi sǎ înveţi sǎ duci mai departe tradiţia care te defineşte şi te face sǎ simţi cǎ aparţii unei comunitǎţi prin pǎstrarea şi împǎrtǎşirea valorilor şi obiceiurilor culturale comune.

 Atelierul de tradiţii pe care Asociaţia „Existǎ o Şansǎ” îl deschide în comunitatea buhuşeanǎ prin proiectul ,,CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul  de Resurse pentru Tineret” vǎ aşteaptǎ, cu mic cu mare, sǎ redescoperiţi şi sǎ deprindeţi impreunǎ arta meşteşugului – o punte între generaţii care desparte şi leagǎ totodatǎ trecutul de prezent prin recunoaşterea, respectarea şi păstrarea tradiţiei ca ansamblu de valori, credinţe, afecte şi patternuri comportamentale constituite în cadrul unei comunităţi sociale şi transmise din generaţie în generaţie. Astfel, putem înţelege sensul mediator al trecutului în prezent, rezultat din corecta punere în relaţie a tradiţiei cu inovaţia.

Atelierul de tradiţii îşi propune sǎ reuneascǎ persoanele din comunitate care sunt pricepute în arta meşteşugului pentru a transmite generaţiei tinere îndeletnicirile care ne definesc ca entitate. Facem apel pentru înscrierea persoanelor din comunitate, care cunosc diverse meşteşuguri, sǎ ni se alǎture ca sǎ transmitǎ tinerilor dragostea pentru frumos, pentru artǎ şi creaţie. De noi toţi depinde cât de mult vrem sǎ ne implicǎm pentru a reuşi sǎ organizǎm o expoziţie ineditǎ în luna decembrie 2015, când vor veni mulţi invitaţi la spectacolul ,,CASA SUFLETULUI”, pentru a ne bucura şi a simţi împreunǎ cum spiritul Crǎciunului ne aduce aminte cǎ AICI şi ACUM este timpul sǎ dǎruim firescul ca sǎ mai TRǍIM.

Pentru înscrierea la Atelierul de tradiţii, contactaţi:

Elena Mitrea, Manager proiect

Telefon: 0744.260370

E-mail: cert@existaosansa.ro 


Proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *