Star(T) la puterea ONG

Apel pentru înscrierea la programul de formare pentru voluntari

inscrieri-certDescriere: Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” implementat de Asociaţia „Existǎ o şansǎ” şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Tematica celor 4 module de training:

 1. Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ
 2. Rezolvarea de probleme şi leadership
 3. Managementul proiectelor şi scrierea de proiecte
 4. Strategii de advocacy, public speaking şi PR

Astfel, cursurile pentru voluntari vor aborda tematicile celor 4 module de training,  dar si teme conexe precum iniţierea şi gestionarea unei campanii de advocacy, managementul conflictelor, cooperare şi networking în sectorul ONG, managementul riscurilor, implicarea şi sustenabilitatea în sectorul de voluntariat etc

Obiectivele programului de training Star(T) la puterea ONG: 

 • sǎ dezvolte atitudinile şi abilitǎţile necesare împlicǎrii ca voluntar şi desfǎşurǎrii cu succes a activitǎţilor pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • sǎ ofere modele de instrumente şi metode de lucru utile în munca cu voluntarii, dar şi în managementul proiectelor în care aceştia sunt implicaţi;
 • sǎ ofere cadrul potrivit unui schimb de experienţǎ între participanţii la training,  între participanţi şi formator şi în relaţia cu ceilalţi membri din echipa de proiect.

Aşteptǎm înscrierea tinerilor care:

 • sunt din Buhuşi şi sunt deja voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”
 • sunt din Buhuşi, nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.
 • au disponibilitatea sǎ participe integral la modulul/ modulele la care s-au înscris;
 • sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;
 • sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;
 • au dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat în beneficiul comunitǎţii.

Condiţii de participare: 

 • Prezenţa este obligatorie pe toatǎ durata fiecǎrui modul de training;
 • Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
 • Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;
 • Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;
 • Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;
 • Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.
 • Entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ.

Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se vor desfăşura în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria).   

Inscriere: Inscrierea se poate face pânǎ la data de 17.07.2015, orele 18.00. Formularul de înscriere poate fi completat prin accesarea link-ului http://goo.gl/forms/bH1j6QblxK. In cazul în care nu se reuşeşte completarea chestionarului online, puteţi solicita şi transmite chestionarul completat pe e-mail, la adresa cert@existaosansa.ro.

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate în data de 18.07.2015 şi, ulterior, vor fi comunicate participanţilor datele de desfǎşurare a celor 4 module de training.


Proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *