Se caută voluntari activi și creativi pentru Centrul de Resurse pentru Tineret (CERT)

Echipa CERT anunţă prelungirea înscrierilor la modulele de training pentru voluntari până la sfârşitul zilei de duminicǎ, 26.07.2015.

Formularul de înscriere poate fi completat prin accesarea link-ului http://goo.gl/forms/bH1j6QblxK. In cazul în care nu se reuşeşte completarea formularului online, puteţi solicita şi transmite formularul completat pe e-mail, la adresa contact@existaosansa.ro

Primul modul de training cu tema „Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare şi de lucru în echipǎ” se va desfǎşura în perioada 29 – 30 iulie 2015.

Programul de formare Star(T) la puterea ONG este structurat în 4 module de training pentru dezvoltarea de competenţe civice şi atitudini pro active în rândul voluntarilor care vor contribui la dezvoltarea organizaţiei şi la realizarea obiectivelor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” implementat de Asociaţia „Existǎ o şansǎ”.

 

Selecţia participanţilor
Doar candidaturile care întrunesc condiţiile de eligibilitate de mai jos se vor califica în evaluarea candidaturilor conform criteriilor de selecţie, după cum urmează:

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la curs:

1. Încadrarea în grupul ţintă al proiectului:

 • Tineri din Buhuşi care sunt voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ”
 • Tineri din Buhuşi care nu sunt voluntari şi doresc sǎ se înscrie în echipa de voluntari ai Asociaţiei „Existǎ o şansǎ” pentru a se implica în organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” şi a contribui astfel la dezvoltarea organizaţiei şi a Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT.

2. Disponibilitatea de participare pe toată durata modulului/ modulelor de training la care s-au înscris.

 • sunt dispuşi sǎ completeze integral formularul de candidaturǎ, acordând seriozitate fiecǎrui câmp din formular;
 • sunt motivaţi sǎ se implice activ pe perioada desfǎşurǎrii trainingului;

Criteriu de selecţie de care se va ţine cont în evaluarea candidaturilor: dorinţa de a valorifica competenţele dobândite la curs în cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi în alte proiecte de voluntariat pe care Asociaţia „Existǎ o şansǎ” le desfǎşoarǎ în beneficiul comunitǎţii.
Principiul nediscriminării reprezintă un pilon important pentru demersul CERT, ca urmare, selectarea participanţilor se va realiza pe baza criteriilor mai sus menţionate indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, dizabilităţi sau statut social.

Beneficiile formǎrii şi implicǎrii civice:

 • Cursurile sunt gratuite. Nu se percepe taxǎ de participare, deoarece cele 4 module de training sunt integrate agendei de activitǎţi a proiectului „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
 • Oportunitatea de a petrece vacanţa într-un mod creativ şi constructiv.
 • Şansa de a lucra alǎturi de voluntarii Asociaţiei “Existǎ o şansǎ” şi de a fi supervizat de membrii echipei CERT.
 • Plǎcerea de a socializa şi de a lega noi prietenii.
 • Organizatorii cursului asigurǎ spaţiul şi toate materialele necesare desfǎşurǎrii cursului în context non-formal;
 • Sunt acoperite cheltuilele cu pauzele de cafea;
 • Cursul este pregǎtit şi implementat pe baza unei metodologii non-formale care pune accent pe participarea şi implicarea activǎ a voluntarilor în procesul de învǎţare.
 • Se oferǎ diplomǎ de participare pentru participanţii care au parcurs integral un modul/ modulele de training ale programului Star(T) la puterea ONG;
 • Sentimentul apartenenţei la comunitatea voluntarilor activi şi creativi ai Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT şi, ca răsplată pentru activitatea desfǎşuratǎ în proiectele de voluntariat, veţi mai primi un certificat care să vǎ ateste implicarea activǎ pe timp de vară.
 • Înţelegerea procesului prin care o idee ajunge sǎ fie pusǎ în practică.
 • Starea de bine într-un mediu de lucru plǎcut, care vǎ inspirǎ şi vǎ facilitează dobândirea de atitudini pozitive, abilitǎţi de viaţǎ şi competenţe antreprenoriale recunoscute pe piaţa muncii.

Pentru orice neclarităţi privind procesul de înscriere la modulele de training Star(T) la puterea ONG, vă rugăm contactaţi: Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

Elena MITREA, Manager proiect
Telefon: 0744260370

E-mail: contact@existaosansa.ro;
Web: www.existaosansa.rowww.cert.existaosansa.ro
http://cert-reteauascolara.blogspot.ro
https://www.facebook.com/centrulcert
https://www.facebook.com/existaosansa

Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice începând cu data de 27.07.2015 pe pagina web: www.cert.existaosansa.roşi pe blogul http://cert-reteauascolara.blogspot.ro. Ulterior, persoanele selectate vor fi contactate în vederea confirmǎrii participǎrii la modulul/ modulele programului de training Star(T) la puterea ONG, conform opţiunilor din formularul de înscriere.

Loc de desfǎşurare: toate cele 4 module de training se vor desfăşura în oraşul Buhuşi, la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret – CERT din str. Tineretului, Bl. 24 (I) parter (hol Cinematograf Victoria).

Vǎ aşteptǎm sǎ veniţi la cursuri cu entuziasm, bunǎ dispoziţie, îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte confortabilǎ!

Citeşte mai mult: http://www.buhusi.net/se-cauta-voluntari-activi-si-creativi-pentru-centrul-de-resurse-pentru-tineret-cert/#ixzz3gpLno2ph


Proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *