Notiuni de baza despre Educatie financiara intr-un schimb de idei inedit

Atelier tematic nr.2

Notiuni de baza despre Educatie financiara intr-un schimb de idei inedit

în cadrul întâlnirii voluntarilor Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ” cu elevii Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” din localitatea Buhuşi, judeţul Bacǎu.

În Anul European pentru Dezvoltare, în data de joi, 20 august 2015, voluntarii Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ” au primit vizita elevilor Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret. In calitate de colaboratori ai şcolii pilot pentru implementarea proiectului „CERT, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, elevii de gimnaziu au avut prilejul sǎ participe la o prezentare a proiectului şi a activitǎţii de voluntariat, ca oportunitate de dezvoltare a abilitǎţilor de viaţǎ ale tinerilor şi totodatǎ un instrument eficient de educaţie, încǎ din şcoalǎ, pentru implicarea în dezvoltarea comunitarǎ.
Scopul participǎrii elevilor de gimnaziu la acest atelier tematic a fost acela de a li se insufla spiritul voluntariatului prin prezentarea unor înregistrǎri audio-video cu diferite momente din activitatea de voluntariat desfǎşuratǎ de tinerii activi din comunitate pe parcursul anilor trecuţi şi cu participarea, în calitate de moderator al activitǎţii, a lui Giuliano Gruia, fost lider al voluntarilor, absolvent de liceu şi actual student la medicinǎ.
Pentru un schimb reciproc de informaţiii, elevii de gimnaziu au prezentat, sub îndrumarea d-nei prof. Cristina Frigurǎ, experienţe din cadrul unui opţional de educaţie financiarǎ prin care şi-au însuşit cunoştinţe de bazǎ specifice domeniului financiar – bancar şi şi-au dezvoltat abilitǎţi pentru o mai bunǎ gestionare a banilor de buzunar şi a veniturilor din alocaţia primitǎ lunar de la stat.
Sesiunea de întrebǎri şi rǎspunsuri pe tema educaţiei financiare a fost un bun prilej de clarificare a conceptelor de bazǎ şi a proceselor financiare cu specific antreprenorial. Explicaţiile oferite de d-na prof. Cristina Frigurǎ au facilitat înţelegerea de cǎtre elevi şi tinerii voluntari a importanţei începerii educaţiei financiare încǎ de la vârste fragede, pentru cǎ la fel cum în primul an de şcoalǎ se învaţǎ alfabetul ca sǎ poatǎ citi şi scrie, tot aşa este nevoie de o alfabetizare pentru înţelegerea noţiunilor de bazǎ ale antreprenoriatului. Elevii şi tinerii şi-au conştientizat comportamentele în relaţie cu banii şi au înţeles de ce la vârsta aceasta ei ştiu doar sǎ cheltuie.

În partea a doua a activitǎţii, pentru o mai bunǎ integrare şi adaptare, elevii de gimnaziu au fost introduşi în arta meşteşugului, cu sprijinul a trei tinere voluntare: Ciobanicǎ Alexandra, Gavril Marinela şi Blǎnaru Lorena.
Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” este singura şcoalǎ din Buhuşi în care se predǎ un curs opţional de Educaţie financiarǎ sub îndrumarea d-nei prof. Cristina Frigurǎ. Elevii şi pǎrinţii sunt interesaţi de acest opţional care se bazeazǎ pe o programǎ şcolarǎ realizatǎ în cadrul unui proiect de un grup de lucru al BNR, coordonat de Ligia Georgescu Goloşoiu, consilier BNR, care ne precizeazǎ scopul introducerii în şcoalǎ a acestei programe de educaţie financiarǎ : „Urmǎrim sǎ formǎm un viitor consumator de produse şi servicii bancare informat, care sǎ nu mai ajungǎ la bancǎ sǎ întrebe ce este un cont şi, în acelaşi timp, un potenţial economist care sǎ lucreze în banca respectivǎ. De unde ştim cǎ nu din aceste clase care învaţǎ inclusiv despre întreprinzǎtori celebri, care au reuşit în cariera lor prin muncǎ şi educaţie, se vor ridica vârfurile de care avem nevoie? Toţi copiii au dreptul sǎ cunoascǎ noţiunile financiare de bazǎ, nu doar elevii din marile oraşe.”
Vizita elevilor de la Şcoala Gimnazialǎ „Ştefan cel Mare” la Centrul de Resurse pentru Tineret şi întâlnirea acestora cu voluntarii Asociaţiei „Existǎ o Şansǎ”, în cadrul Atelierului tematic nr. 2 despre educaţia financiarǎ, a fost foarte apreciatǎ şi de cei patru pǎrinţi care au participat cu mare bucurie la aceastǎ activitate comunǎ.
Pentru mai multe informaţii despre proiectul „Cert, o şansǎ pentru tine! – Centrul de Resurse pentru Tineret”, contactaţi:

Asociaţia ,, EXISTǍ O ŞANSǍ”

https://www.facebook.com/existaosansa/

————————————————————————————————————————————

Proiectul „CERT, o şansă pentru tine – Centrul de Resurse pentru Tineret” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţiwww.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţiwww.eeagrants.org

Conţinutul acestui anunţ nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor anunţului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *