Fii voluntar!

Cert-voluntarAsociaţia „Existǎ o şansǎ” recruteazǎ voluntari dornici sǎ se implice în proiectul CERT, O ŞANSǍ PENTRU TINE – CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în perioada 01 aprilie 2015 – 31 martie 2016, în cadrul Fondului ONG în România.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate prin încurajarea participării acestora la iniţierea şi dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Obiectivele specifice ale proiectului urmǎresc înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Tineret – CERT, în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău, care va reprezinta structura sustenabilă pentru dezvoltarea iniţiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă şi implicarea responsabilă a tinerilor în viaţa comunităţii.

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi şi tineri, care participă la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate şi parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică.

Proiectul creează cadrul de dezvoltare de coaliţii şi parteneriate pentru înfiinţarea reţelei CERT - Coaching pentru Eficientizarea Reţelelor de Tineret din şcoli - mijloc de extindere a colaborărilor şi schimbului de experienţă la nivel regional şi naţional, într-o primă etapă şi, ulterior, la nivel internaţional.

În vederea participǎrii în proiect, contactaţi:
Elena Mitrea, Manager proiect
E-mail: cert@existaosansa.ro
Telefon: (+40) 744260370

Despre Asociaţia „Există o şansă”:

Asociaţia „Există o şansă”, înfiinţată prin sentinţa civilă nr. 969/199/2012, este o organizaţie neguvernamentală, non profit şi apolitică, care are ca scop elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii şi încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administraţia publică şi sectorul privat în următoarele domenii de activitate: educaţie, protecţia mediului, asistenţă socială, sănătate, conservarea tradiţiilor şi a patrimoniului cultural, incluziune socială pentru toate categoriile defavorizate.


 

Proiectul "CERT, o şansă pentru tine - Centrul de Resurse pentru Tineret" este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org