Obiectivul general al proiectului

Consolidarea bazei de voluntari si incurajarea participarii la initierea si dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.

Obiectivele specifice

O1. Dezvoltarea unei structuri de suport sustenabile în domeniul tineretului prin înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Tineret în oraşul Buhuşi din judeţul Bacău (CERT).

O2. Dezvoltarea unui numar de 10 initiative menite să faciliteze asumarea unui rol activ al tinerilor în viata publică din orasul Buhusi, cu participarea directa a unui numar de 30 de voluntari,100 de copii si tineri.

O3. Dezvoltarea si promovarea unei imaginii publice pozitive a Asociatiei ,, Exista o Sansa”, drept motor de crestere in comunitate si partener viabil pentru sectorul guvernamental si economic, prin transparenţa decizionala si vizibilitatea activitatilor desfasurate, formarea resursei umane, schimb de bune practici intre voluntari, capacitare si coaching prin transfer de experientă din partea partenerilor si colaboratorilor

Infiintarea Centrului de Resurse pentru Tineret (CERT) creeaza structura sustenabila pentru dezvoltarea initiativelor menite să faciliteze cetăţenia activă si implicarea responsabila a tinerilor in viata comunitatii.

Proiectul creste numarul oportunitatilor de implicare a tinerilor si creeaza cadrul de dezvoltare de coaliții si parteneriate pentru infiintarea retelei CERT (Coaching pentru Eficientizarea Retelelor de Tineret din scoli) mijloc de extindere a colaborarilor si schimbului de experienta la nivel regional si national .

Beneficiari directi ai proiectului sunt 130 de voluntari, elevi si tineri care participa la crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate si parcurg un exerciţiu de învăţare util pentru formarea lor profesională şi civică.


 

Proiectul "CERT, o şansă pentru tine - Centrul de Resurse pentru Tineret" este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org