IMPACT

 • Cresterea gradului de informare.
 • Cresterea coeziunii în cadrul comunitatii locale
 • Diversificarea informatiilor, cresterea receptivitatii
 • Cresterea gradului de interes si implicare a tinerilor in dezbaterea problemelor care-i afecteaza.
 • O cunoaștere mai bună a nevoilor si intereselor tinerilor.
 • Tineri initiati in realizarea unei campanii de advocacy.
 • Dezvoltarea mecanismelor de consultare intre voluntari,tineri implicati si institutiile administrative.
 • Cresterea nivelului de interes si de curaj al tinerilor pentru participarea la initierea si dezvoltarea politicilor publice locale de tineret.
 • Cresterea competentelor de comunicare si cooperare eficienta intre membrii retelei CERT si autoritat.
 • Incubator de proiecte comune si scrierea de proiecte strategice pentru tineret in vederea atragerii de finantari nerambursabile de la bugetul local, agenti economici, Erasmus +
 • Cresterea gradului de informare a tinerilor despre beneficiile voluntariatului.
 • Cresterea receptivitatii si a gradului de implicare a tinerilor in activitati de voluntariat.

Proiectul "CERT, o şansă pentru tine - Centrul de Resurse pentru Tineret" este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre Fondul ONG în România, accesaţi www.fondong.fdsc.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org